Informacja o klasyfikacji uczniów klas trzecich

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

polska szkoła przeżywa obecnie trudne chwile. Większość nauczycieli z naszej szkoły podjęła akcję strajkową. To strajk o godność zawodu i lepszą edukację.

Oceny końcoworoczne uczniów klas trzecich zostaną wystawione do 18 kwietnia 2019 r., natomiast klasyfikacyjna rada pedagogiczna została zaplanowana na 24 kwietnia 2019 r.

Dziękuję za gesty poparcia dla grona pedagogicznego.

Dyrektor Lidia Łączyńska