KONTYNUACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH

Zasady organizacji konsultacji dla uczniów klas pierwszych i drugich w dniach 15-19 czerwca 2020 r.

Do 19 czerwca przedłużam możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, a ich organizacja jest uzależniona od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych oraz od możliwości szkoły.

Nauczyciele mogą uczestniczyć w konsultacjach zgodnie z podanym harmonogramem. Ze względu na trwające egzaminy maturalne nauczyciele mogą być oddelegowani do pracy w zespołach nadzorujących i tym samym planowane konsultacje mogą być odwołane.

Uczeń musi zgłosić chęć uczestnictwa w konsultacji z konkretnym nauczycielem telefonicznie do sekretariatu co najmniej jeden dzień wcześniej do godziny 1300. Podczas konsultacji w jednej sali może przebywać maksymalnie 10 uczniów. Jeśli będzie więcej zainteresowanych uczniów, wówczas nauczyciel może zaproponować jeszcze jeden termin konsultacji.

Zasady organizacji konsultacji krok po kroku:

  1. Konsultacje będą odbywać się na terenie szkoły do 19 czerwca.
  2. Sporządzono harmonogram konsultacji ze wszystkich przedmiotów.
  3. Zainteresowany uczeń wykonuje telefon do sekretariatu szkoły z informacją, z jakim nauczycielem chciałby się spotkać. Informacja musi dotrzeć do szkoły co najmniej jeden dzień wcześniej do godz. 1300.
  4. Ze względów epidemiologicznych w jednej sali może przebywać maksymalnie 10 uczniów.
  5. W sytuacji większej liczby zainteresowanych uczniów nauczyciel może zaproponować jeszcze jeden termin konsultacji.

Osoby uczestniczące w konsultacji muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczkę i rękawiczki jednorazowe).

Lidia Łączyńska

 

KONSULTACJE 15-19.06.2020 r.