REKRUTACJA DO LICEUM

W poniedziałek 15 czerwca 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków do klas pierwszych. Z uwagi na trwające matury prosimy o wchodzenie do szkoły bocznym wejściem.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Zapraszamy!