ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019-20 ODBĘDZIE SIĘ 26 CZERWCA 2020

Drodzy uczniowie klas pierwszych i drugich!

Nadal obowiązuje reżim sanitarny oraz zakaz zgromadzeń/imprez powyżej 150 osób. Z powodu tego zakazu organizuję dla Was zakończenie roku szkolnego 2019-20 w następujący sposób:

 1. możecie rozliczyć się z biblioteką szkolną w podanych terminach konsultacji, w dniu zakończenia roku szkolnego lub dopiero we wrześniu 2020 r.;
 2. rozdanie świadectw odbędzie się 26 czerwca (piątek) w auli;
 3. na spotkanie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 4. uczeń, nauczyciel oraz inny pracownik szkoły nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 5. rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się;
 6. czekając na wejście do szkoły oraz przebywając na terenie szkoły musicie zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m);
 7. na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą) oraz w rękawiczkach jednorazowych. Zakrywanie ust i nosa oraz noszenie rękawiczek obowiązuje na terenie całej szkoły;
 8. będziecie zobowiązani przy wejściu do szkoły do użycia płynu do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk będzie powszechnie dostępny, również w auli;
 9. wejdziecie do szkoły głównym wejściem, następnie skierujecie się główną klatką schodową na aulę;
 10. jednocześnie w auli będą przebywać uczniowie z dwóch klas, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Krzesła w auli zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 11. będziecie odbierać świadectwa w rękawiczkach. Świadectwa będą rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos;
 12. wyjdziecie z auli boczną klatką schodową, a ze szkoły wyjściem prowadzącym na plac ewakuacyjny;
 13. spotkania odbędą się według grafiku:
 • godz. 900 – 930 , klasy I A GIM, I B GIM
 • godz. 930 – 1000, klasy I C GIM, I D GIM
 • godz. 1000-1030, klasy I A SP, I B SP
 • godz. 1030 – 1100, klasy I C SP, I D SP
 • godz. 1100 – 1130, klasy II A, II B
 • godz. 1130 – 1200, klasy II B1, II C
 • godz. 1200 – 1230, klasy II D, II E

Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, do zobaczenia na rozdaniu świadectw.

Lidia Łączyńska