Zastępstwa

W dniu 10.10.2019r. nieobecni będą następujący nauczyciele:

p.Brańska-Tarasiuk:

3lek.-1bg-p.Stasiukiewicz,

5lek.-2b-p.Wyszyńska,

6lek.-2e-p.Paszylka-Goś,

7lek.-2a-p.Tkaczyk,

p.Interewicz:

2 i 3lek.-3d-w/k,

4 i 5lek.-1csp-p.Stasiukiewicz,

p.Harasimiuk:

4lek.-1dg1-p.Lew Kiedrowska,

5lek.-1cg2-p.Paszylka-Goś (c),

6lek.-1bsp1-grupa zwolniona,

7lek.-1asp1-grupa zwolniona,

P.Szczęch:

 3lek.-2e-grupa zwolniona,

4lek.-2e-p.grupa zwolniona,

5 i 6 i 7lek.-3d-w/k,

8lek.-1ag-p.Dworak,

3d-w/k, uczniowie klasy 3d nie uczestniczący w wycieczce przypisani są do klasy 3a i chodzą na lekcje według planu tej klasy,

p.Ciemiński:

7 8lek.-1cg-grupa zwolniona,

W dniu 11.10.2019r. nieobecni będą następujący nauczyciele:

p.Brańska-Tarasiuk:

4lek.-1dg-p.Domagała,

5lek.-2d-p.Wernikowska-Narloch,

6lek.-1dsp-p.Lew kiedrowska,

7lek.-2e-klasa zwolniona,

2b1-w/k, uczniowie klasy 2b1 nie uczestniczący w wycieczce przypisani są do klasy 2b i chodzą na lekcje według planu tej klasy,

p.Interewicz:

1 i 2lek.-1bg-grupa zwolniona,

3lek.-3a-p.Cyckowska,

4lek.-3a-p.Cyckowska,

5lek.-1dg-p.Grabowska,

P.Szczęch:

3lek.-2c-p.Harasimiuk,

4lek.-2c-p.Ulczyńska,

6lek.-2e-klasa zwolniona,

7lek.-3d-w/k,

3d-w/k, uczniowie klasy 3d nie uczestniczący w wycieczce przypisani są do klasy 3a i chodzą na lekcje według planu tej klasy,

p.Ciemiński:

5lek.-1dg-p.Grabowska,

6lek.-1bsp-p.Tkaczyk,

7lek.-1bsp-p.Tkaczyk,

8lek.-1dsp-p.Stasiukiewicz,

p.Majewska:

1lek-1bsp1-grupa zwolniona,

 2lek.-1bsp2-p.Bartold,

p.Domagała-po 4 lekcji:

5 i 6lek.-1cg1-p.Romanow (c),

7 i 8lek.-1asp1-grupa zwolniona,