Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

Na podstawie decyzji Premiera RP oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowirusa ograniczam funkcjonowanie szkoły od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) 2020 r.

Od 12 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Nauczyciele mogą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Uczniowie w ramach zdalnego nauczania powinni kontaktować się z nauczycielami uczącymi poprzez Office 365 (uczniowie wszystkich klas mają założone konta), Teams lub FB.

Zmieniam terminy związane z klasyfikacją uczniów klas trzecich:

1. Wystawienie prognoz ocen oraz zachowania do 31 marca (wtorek).

2. Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas 2 kwietnia (czwartek) od godz. 17.00.

3. Ostatni dzień wystawiania ostatecznych ocen uczniom klas trzecich 17 kwietnia (piątek).

Podane terminy mogą ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

Szkoła od 16 marca jest nieczynna dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z dyrekcją i sekretariatem jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.
Interesanci są przyjmowani tylko w wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny w sekretariacie.

LIDIA ŁĄCZYŃSKA