Dzień Komisji Edukacji Narodowej w I ALO

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkową okazją, by uczniowie wyrazili słowa uznania, szacunku oraz podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienną pracę. Tak też się stało u nas, kiedy to Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Anety Bagińskiej oraz zespół BRALO przygotowany przez Panią Joannę Brańską-Tarasiuk złożyli pedagogom najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych.