Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca          –

V-ce przewodnicząca –

Skarbnik                       –

Sekretarz                     –

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca        –

Członek KR                –

Członek KR                –

 

Nr konta Rady Rodziców I Akademickiego LO
ul. Narcyzowa 6 81-653Gdynia
PKO BP
37 1440 1026 0000 0000 1378 1408
(z dopiskiem darowizna imię i nazwisko dziecka oraz klasa)

Wysokość wpłat – 30 zł na miesiąc, 300 zł na rok szkolny