Akademickość

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami oraz uczelniami wyższymi. Uczniowie regularnie biorą  udział w zajęciach, wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach organizowanych przez nie.

Współpracujemy z poniższymi wydziałami:

 • Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • Zakład Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wydział Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
 • Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • Wydział Elektryczny  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • Wydział Mechaniczny  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Współpracujemy z poniższymi instytucjami:

 • Zakład Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Pomorski Park Naukowo-Technologicznego Gdynia

 

Informacje na temat bieżącej współpracy:

https://1alo.org/category/wspolpraca/