Zebrania z rodzicami

28 marca 2019 r. w  godzinach 16:30-17:30 – Konsultacje dla rodziców klas I i II

28 marca 2019 r. od godz. 17:30 – Zebranie dla rodziców klas III

23 maja 2019 r. od godz. 17:30 – Zebranie dla rodziców klas I i II – zebranie klasy I B i I D przełożone z powodu nieobecności wychowawcy  (nowy termin podadzą wychowawcy)