Nasza szkoła

Misja szkoły

Jesteśmy nowoczesną szkołą! Jako wysoko wykwalifikowana i permanentnie doskonaląca się kadra pedagogiczna dbamy o podnoszenie poziomu jakości szkoły i efektów kształcenia. Opieramy nasze działania na takich wartościach jak uczciwość, odpowiedzialność i tolerancja. Naszą misją jest zapewnić każdemu uczniowi możliwie wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do samodzielnego życia. Pragniemy, aby uczniowie odczuwali satysfakcję ze swoich dokonań oraz mieli poczucie własnej wartości. Chcemy, aby nasi wychowankowie umieli sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Wspierając rodziców, przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Zależy nam, aby rodzice i uczniowie osiągali satysfakcję z wyboru naszej szkoły!