Promujemy akcję OSOCZE OZDROWIEŃCÓW COVID-19

WłączaMY się w promocję akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku – OSOCZE OZDROWIEŃCÓW COVID-19.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 (Koronawirus).

Zainteresowanych odsyłamy po szczegółowe informację na stronę RCK:

http://krew.gda.pl/osocze-ozdrowiencow-covid-19,295,pl.html