Uroczystości pogrzebowe prof. Jacka Namieśnika, Rektora Politechniki Gdańskiej

Dzisiaj, 17 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieśnika. Msza Żałobna pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głodzia została odprawiona w bazylice archikatedralnej Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie. Urna z prochami Rektora została złożona na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. W obu tych uroczystościach brała udział Lidia Łączyńska – dyr. 1 ALO. Profesor Jacek Namieśnik zmarł nagle 14 kwietnia. Był  wybitnym chemikiem, specjalizującym się w chemii analitycznej i środowiskowej. Od wielu lat współpracował z naszym Liceum. Po raz ostatni gościliśmy Go w naszych murach we wrześniu ub. r. podczas 70. jubileuszu ALO. Społeczność naszej szkoły łączy się w bólu z Rodziną i współpracownikami Rektora.