Zajęcia z Optoelektroniki na UMG

W dniu 29 marca 2019 roku odbyły się zajęcia warsztatowe poświęcone zagadnieniom związanym z optoelektroniką. Zajęcia w Laboratorium Optoelektroniki, Fotowoltaiki i Techniki światłowodowej poprowadził dr inż. Jacek Dąbrowski z Katedry Elektroniki Morskiej.

Podczas zajęć uczniowie poznali m.in. działanie plotera laserowego oraz laserowej drukarki 3D. Z wykorzystaniem wybranych dydaktycznych stanowisk laboratoryjnych zapoznali się z charakterystykami różnych źródeł promieniowania optycznego, właściwościami ogniw fotowoltaicznych, transmisją optyczną sygnałów audio oraz przekształcaniem wiązek laserowych z użyciem soczewek.