Nie dajemy się izolacji!

Nie dajemy się izolacji! Oto kolejna wspólna akcja 2b, nasz klasowy portret w aplikacji „Muselfie”, stworzonej przez Muzeum Narodowe. Zachęcamy do wypróbowania, zabawy jest przy tym co nie miara!