Wyjazdy przyrodnicze w klasach geograficznych!

Krótkie podsumowanie wyjazdów przyrodniczych ostatniego czasu 🌳🧭
W maju klasy 2b, 3a i 3c pojechały do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie brały udział w zajęciach terenowych prowadzonych przez edukatorów. 2b poznawała tajniki flory i fauny Parku, a klasy 3a i 3c podążały trasą przez największy w Europie pas ruchomych wydm.
Natomiast dzisiaj klasy 3a i 3c wybrały się do Rezerwatu „Jar Rzeki Raduni” na Kaszubach, aby wędrując niełatwą trasą, przyjrzeć się dolinie rzecznej i podziwiać jej krajobrazy.