Zdalne nauczanie w dniach 30 września – 5 października

Gdynia, 29 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

Otrzymałam informację z SANEPID-u o jednym potwierdzonym zakażeniu COVID-19 w klasie pierwszej. Klasa ta oraz nauczyciele w niej uczący przechodzą na kwarantannę.

Nieobecność tak dużej grupy nauczycieli uniemożliwi sprawną organizację pracy szkoły.

Dyrekcja SANEPID-u pozytywnie rozpatrzyła mój wniosek – przechodzimy na zdalne nauczanie od 30 września do 5 października 2020 r. zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Tym samym obowiązują zasady organizacji nauczania zdalnego zawarte w „Regulaminie pracy szkoły od 1 września 2020 r.”, które zostały opublikowane na stronie szkoły.

Sytuacja jest pod kontrolą SANEPID-u, wszelkie informacje i postanowienia będę Państwu przekazywać na bieżąco.

Życzę zdrowia i spokoju,

Lidia Łączyńska