I ALO nagrodzone za sukcesy sportowe!

Sportowy rok szkolny 2019/20 został przerwany w marcu 2020r. przez wprowadzenie w szkołach nauczania zdalnego z powodu pandemii Covid-19. Uniemożliwiło to kontynuację rozgrywek międzyszkolnych. Mimo to, sukcesy odniesione przez naszych uczniów od września 2019r. do marca 2020r., uplasowały naszą szkołę wśród najlepszych szkół w Gdyni. W naszym imieniu w minionym tygodniu wyróżnienie odebrała pani Dyrektor Lidia Łączyńska.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy są twórcami tego sukcesu! Serdecznie gratulujemy!

Szczegóły na stronie – https://gdyniasport.pl/pl/aktualnosci/gala-gdynskiego-sportu-2020-cz-2-sportszkolny?fbclid=IwAR3o7pD6LaFEJEMtEtayBN955txfTvcxY3pKdDS8lK727xeLQhLMsQbFnx4