Kampania „Don’t DISS my ability!

Kampania „Don’t DISS my ability! W listopadzie uczniowie z klasy 2 A mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach w ramach kampani społecznej „Don’t DISS my ability! – kampania edukacyjna na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich dyskryminacji wśród młodzieży ze szkół średnich z terenu Gdyni.”
Tematyka spotkania dotyczyła stereotypów społecznych oraz funkcjonowania w społeczeństwie osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Istotną część warsztatów poświęcono savoir-vivre z kontaktach z rówieśnikami o specjalnych potrzebach.
Uczniowie mieli okazję zarówno do podjęcia dyskusji na temat pojęcia niepełnosprawności jak i praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem symulatora.
Kampanię prowadzą pracownicy gdyńskiej organizacji non-profit – Instytut Wiedzy i Kompetencji. Zaplanowano kolejne warsztaty w szkołach oraz organizację konkursu plastycznego dla młodzieży.