Zapraszamy do studiowania na AMW w Gdyni

W imieniu Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  serdecznie zapraszamy naszych absolwentów do studiowania na kierunkach: „Wojsko w systemie służb publicznych” oraz  „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim”.

Film reklamowy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Film reklamowy Wojsko w sytemie służb publicznych