Kampania FAS – w trosce o dziecko

 

W dniach od 09 do 13 września 2019 roku wolontariusze I ALO  pod opieką p. Anny Niemczynowicz i p. Karoliny Sakaluk przeprowadzili wśród mieszkańców Gdyni akcję informacyjną dotyczącą tematyki FAS w postaci rozdawania mieszkańcom ulotek i wiatraczków w gdyńskich przychodniach. Szczególnie zaangażowali się uczniowie z klasy II C: Martyna Czarnecka, Zuzanna Stachowska i Dominik Gudalewicz, z klasy II B1: Płodzień Amelia, Weronika Chruszcz,  z klasy II A: Zuzanna Goś, Rozalia Meler, z klasy II E: Sara Klebba. Serdecznie dziękujemy!

W ramach ww. kampanii, młodzież z I ALO uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym z elementami profilaktyki uzależnień połączonym z projekcją filmu pt. „.Zabawa, zabawa” reż. Kingi Dębskiej.  Debatę poprowadziły terapeutki uzależnień i psycholog-specjaliści na co dzień pracujący w MOPS.

Gdyńska kampania „FAS — w trosce o dziecko” rozpoczyna się w Światowy Dzień FAS i wpisuje
się w ogólnoświatowe działania na rzecz profilaktyki uzależnień. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. Z ideą ustanowienia Dnia Świadomości o FAS wystąpili rodzice niepełnosprawnych dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym, aby zwrócić uwagę na ten problem występujący na świecie.