Konferencja szkolna w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

W dniach 18 i 22 października 2019 r. w auli I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni odbyła się impreza o wieloletniej tradycji. Jest ona  ważnym punktem na mapie wydarzeń w życiu szkoły, gdyż  prezentuje nasz dorobek za poprzedni rok oraz zachęca uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w różnych formach aktywności. Konferencję poprowadziły dwie uczennice z klasy IIb, Justyna i Agnieszka, które rzeczowo, ale i z humorem,  zapowiadały  kolejne wystąpienia. Zaprezentowano dorobek poszczególnych  klas w ramach profilów oraz efekty działań o charakterze ogólnoszkolnym, wśród których znalazły się: Projekt Pamięć, English Drama and Public, Kółko przedsiębiorczości, Wymiana polsko-niemiecka,   Wychowanie fizyczne i sport w I ALO, Szkolne Koło Strzeleckie oraz  koło teatralne Bralo.

Wystąpienia uczniów prezentujących poszczególne formy działalności były, jak co roku, na najwyższym poziomie i świadczyły o wyjątkowym zaangażowaniu i ambicjach zarówno pracowników, jak i uczniów naszej szkoły. Prezentacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności.  Uczniowie naszych klas pierwszych mają teraz pełną świadomość, jak bogatą ofertę kieruje do nich I ALO i mogą dokonywać trafnych, bo zgodnych ze swoimi zainteresowaniami, wyborów.

       

Dziękujemy za udział w konferencji. Zapraszamy za rok!!!

Marzena Dworak, Anita Rzeszowska, Beata Lew Kiedrowska