Nasi uczniowie realizują projekt Zwolnieni z Teorii

W dniach 18-22.03.2019r. w Szkole Podstawowej w Bojanie odbyły się warsztaty filmowe dla uczniów klas IV-VIII prowadzone przed grupę Goldness. Głównym celem zajęć było pobudzenie kreatywności u dzieci oraz wprowadzenie ich w świat filmów. Warsztaty opierały się na pracy zespołowej, realizowane w czterech różnych grupach: aktorzy, scenarzyści, charakteryzatorzy oraz operatorzy kamery.

Projekt w każdej klasie zakończył się krótkim filmem nagranym, wyreżyserowanym, przygotowanym i zagranym przez uczniów oraz pamiątkowym zdjęciem.