Nasi wuefiści na szkoleniu WF z AWF

Jesteśmy dumni, że nasi nauczyciele wychowania fizycznego podnoszą swoje kompetencje. W czerwcu wzięli udział w szkoleniu, prowadzonym przez AWFiS w Gdańsku we współpracy z Ministerstwem Edukacji  i  Nauki – „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły„. Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.