Pierwsza debata oksfordzka w roku szkolnym 2019-20

Z okazji 30. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka odbyła się w naszej szkole debata oksfordzka. Debatę przygotował Szkolny Klub Debatancki oraz uczniowie klasy I D po GIM. Mówcom przewodniczył marszałek – Piotr Wilma. Zadaniem debaty była dyskusja nad tezą: „Obecne prawa dziecka nie sprzyjają socjalizacji dzieci i młodzieży”. Ciąg dalszy debat nastąpi…