Ruszył  międzyszkolny projekt edukacyjny „Pamięć”

Trzeba więc pilnować, by kultura pielęgnowała dobroć, nie nienawiść. 

Marek Edelman „I była miłość w getcie” 

 

Ruszył  międzyszkolny projekt edukacyjny „Pamięć” realizowany przez uczniów klas humanistycznych  III LO i I ALO w Gdyni. Temat tegorocznej edycji:  Stutthof. Czy to jest ważne? Formy i ewolucja pamięci w kolejnych pokoleniach. 

W dniu 3 listopada 2022r. w III LO w Gdyni odbyło się pierwsze spotkanie  uczestników projektu. Wykład wprowadzający uczniów w jego tematykę  wygłosił  dr Marcin Owsiński, pracownik naukowy  Muzeum  i Miejsca Pamięci Stutthof, który mówił m.in. o sytuacji człowieka w obozie koncentracyjnym i  jego nieludzkim traktowaniu  oraz o sposobach funkcjonowania pamięci o zagładzie we współczesnym świecie.  

Skąd pochodzi zło? Dlaczego zwykły człowiek potrafi nagle zmienić się w bestię? Jaki wpływ na jednostkę i jej postępowanie wywierają inni ludzie i sytuacje, w których się znalazła? Jak żyć z traumą obozów? Jak o niej opowiadać młodemu pokoleniu, które żyje w zupełnie innym świecie? Tak postawione pytania, wsparte przykładami powojennych eksperymentów naukowych,  dały okazję do zauważenia, że problemy w nich ujęte nic nie straciły na swojej aktualności. Prelegent podkreślał rolę pamięci, szczególnie ważnej teraz, gdy  odchodzą ostatni świadkowie tragicznych wydarzeń.  Jest ona istotna również dlatego,  że zanikają wrażliwość i empatia wobec ich przeżyć.  

Pozostaje pytanie, jak  i dlaczego pamiętać? Odpowiedzi będą poszukiwali uczniowie klas humanistycznych. Już niebawem kolejne etapy projektu. 

Anita Rzeszowska i Marzena Dworak                                                                                                     

Opiekunki projektu