Uczniowie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego tworzą naukę!

Uczniowie I i II klasy mat-fiz. uczestniczą w międzynarodowym projekcie naukowym CREDO, polegającym na poszukiwaniu cząstek promieniowania kosmicznego, a zwłaszcza kaskad cząstek.

W tym celu włączyli się z sukcesem w konkurs „Łowcy cząstek” organizowany przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, dzięki czemu biorą czynny udział w tworzeniu sieci użytkowników aplikacji CREDO Detector, umożliwiającej zbieranie danych na temat promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni Ziemi. Uczestnicy rejestrują się przy pomocy zainstalowanej na smartfonie aplikacji CREDO Detector, koniecznie wpisując nazwę drużyny kosmos.

Dane o zarejestrowanych cząstkach są przetwarzane przez sieć Cyfronet. Informacje o konkursie oraz wyniki są na bieżąco publikowane na stronie credo.science/lowcyczastek.

Jesteśmy ciągle najlepsi, ale zapraszamy do naszej drużyny kosmos.

Konkurs trwa od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., a koordynatorem jest nauczyciel fizyki Renata Stolarczyk.