Nasz poczet sztandarowy na ceremonii nadania sztandaru Regionalnemu Centrum Informatyki w Gdyni

Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni (jednostka wojskowa, która zajmuje się obroną cyberprzestrzeni) otrzymało 11 października sztandar. Fundatorem i ojcem chrzestnym sztandaru jest Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Na uroczystości był obecny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot.  Serdecznie gratulujemy Komendantowi RDI Gdynia Andrzejowi Godeckiemu.

Poczet sztandarowy reprezentujący naszą szkołę wypadł znakomicie!