Współpraca z Regionalnym Centrum Informatyki w Gdyni

W dniu 25 lutego 2020 r. dyrektor Lidia Łączyńska podpisała porozumienie o współpracy I ALO z Regionalnym Centrum Informatyki (RCI) w Gdyni. RCI zarządza bezpieczeństwem teleinformatycznym w cyberprzestrzeni polskiego wybrzeża. W ramach nawiązanej współpracy uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach, pokazach, warsztatach w siedzibie RCI. Porozumienie podpisano w Sali Tradycji RCI.