Zajęcia 9 maja 2019 r.

Informacja dla uczniów klas pierwszych i drugich:

  1. Ze względu na organizację egzaminu maturalnego z matematyki (poziom rozszerzony) ogłaszam 9 maja (czwartek) dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Lekcje w dniu 10 maja (piątek) odbędą się według zmienionego planu. Nowy plan zajęć został wprowadzony do e-dziennika.

Dyrektor Lidia Łączyńska