Zaproszenie do gdyńskiego dialogu o klimacie

Prezydent Miasta Gdyni 27 listopada 2020 r. ogłosił realizację pierwszego etapu konsultacji społecznych pn. „GDYŃSKI DIALOG O KLIMACIE”. Podczas tego etapu będą zbierane od mieszkańców Gdyni pytania do ekspertów z zakresu zmian klimatu, środowiska. W tym celu przygotowano formularz on-line.

WYPEŁNIANIE FORMULARZA BĘDZIE MOŻLIWE W TERMINIE DO 6 GRUDNIA 2020 r.
POD ADRESEM www.badanialis.pl/mlodziez_pyta_eksperta.

Wszystkie pytania zostaną zebrane i opracowane, a następnie przekazane ekspertom, którzy udzielą na nie odpowiedzi.

 

Materiał informacyjny_Gdyński Dialog o Klimacie