Zwiedzanie Centrum Informatycznego TASK

W dniu 25 lutego br. uczniowie klasy 2 d zwiedzali Centrum Informatyczne TASK na PG na wydz. ETI.

CI TASK zostało powstało w 1994 roku. CI stanowi jednostkę organizacyjną Politechniki Gdańskiej, podlega bezpośrednio Rektorowi PG. Zadaniem Centrum jest obsługa środowiska naukowo-badawczego w zakresie dostępu do krajowej i światowej sieci informatycznej, serwisów informacyjnych i baz danych oraz udostępnianie za pośrednictwem sieć mocy obliczeniowych serwerów wraz z oprogramowaniem użytkowym.

TRYTON–superkomputer będący częścią Centrum Informatycznego TASK. Uruchomiony został 2 marca 2015, składa się z 3214 procesorów i 38568 rdzeni upakowanych w 1607 węzłów, zdolnych wykonać 1,48 biliarda operacji na sekundę. W momencie uruchomienia był najszybszym komputerem w Polsce, obecnie jego parametry klasyfikują go na 92 miejscu na świecie.