Cyberprzemoc – zajęcia w klasach 2ag i 2cg

W dniu 14 maja 2021r. na zajęciach wychowawczych w aplikacji Teams klasy 2ag i 2cg brały udział w warsztatach na temat cyberprzemocy, zagrożeniach i korzyściach wynikających z korzystania z internetu. Zajęcia poprowadziła p. Martyna Kruszyńska z Stowarzyszenia OVUM, które zajmuje się pomocą osobom pokrzywdzonym w sieci, a także prowadzeniu działalności mediacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i informacyjnej. Bardzo dziękujemy za kształcące spotkanie!