Dzień Języków 2022

26 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych.W ramach tego wydarzenia, klasy pierwsze uczestniczyły w konkursie na najciekawsze przedstawienie wylosowanego języka obcego. Rywalizację wygrali uczniowie klasy Ib – język duński!!! Serdecznie gratulujemy !!!W wybrany dzień klasa Ib przyjdzie do szkoły na maraton filmowy (zamiast lekcji).
Klasy drugie i trzecie, natomiast, wysłuchały wykładu tłumaczki języka angielskiego mgr. K. Makowskiej  nt. subtelności związanych z przekładem na obcy język książek skierowanych do młodzieży oraz uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez edukatorkę filmową  dr M. Maciejwską.
Osoby uczące się języka hiszpańskiego i niemieckiego brały udział w quizach kulturoznawczych organizowanych na lekcjach przez nauczycieli wymienionych języków.