Eksperymenty na chemii

Uczniowie klasy 2b w czasie lekcji chemii przeprowadzali eksperymenty metodą chemii w małej skali w temacie wskaźników kwasowo – zasadowych. Jak zwykle doświadczenia chemiczne dały dużo radości i wzbudziły wiele emocji, które mamy nadzieję przyczynią się do zapamiętywania wymaganych przez podstawę programową zagadnień.