EWIDENCJA OSÓB ZAKAŻONYCH I PRZEBYWAJĄCYCH NA KWARANTANNIE

Szanowni Rodzice,

proszę o zgłaszanie wychowawcy klasy informacji o zakażeniu i kwarantannie Państwa dzieci. Codziennie na potrzeby Wydziału Edukacji wypełniamy ankietę, w której wskazujemy liczbę uczniów i pracowników zakażonych oraz przebywających na kwarantannie.
Bez Państwa udziału rzetelne wypełnienie ankiety nie będzie możliwe.

Z poważaniem
Lidia Łączyńska