Informacja o akcji strajkowej w szkole

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W związku z możliwą od 8 kwietnia 2019 r. akcją strajkową w szkole  informuję, że w tym dniu plan lekcji może ulec zmianie.

Uczniowie klas trzecich rozpoczną w poniedziałek zajęcia od trzeciej lekcji (od godz. 9.35), a zmieniony plan zajęć zostanie przekazany uczniom po pierwszej lekcji przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego drogą elektroniczną.

Uczniowie klas pierwszych i drugich w poniedziałek będą mieli zapewnioną opiekę, ale planowane zajęcia dydaktyczne mogą w tym dniu nie dojść do skutku.

Akcja strajkowa może trwać przez wiele dni, dlatego plan zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych dla wszystkich uczniów będzie podawany na bieżąco na stronie szkoły.

W imieniu wszystkich pracowników I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Dyrektor Lidia Łączyńska