JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z NAUCZYCIELAMI PODCZAS KONSULTACJI W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2020 r.?

Szanowni Państwo,

  1. Organizujemy konsultacje online dla rodziców 22 października (czwartek) w godz. 1700-1830.
  2. Zainteresowani rodzice wysyłają na pocztę służbową wybranego nauczyciela prośbę o spotkanie. Muszą podać mail szkolny swojego dziecka oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.
  3. Nauczyciel korzystając z konta ucznia w wyszukiwarce czata potwierdza wybrany adres mailowy ucznia.
  4. Nauczyciel na początku spotkania ma włączoną kamerę i tego samego będzie oczekiwać od rodzica. Po potwierdzeniu tożsamości rodzica nauczyciel może wyłączyć kamerę uprzednio powiadamiając o tym fakcie rodzica.
  5. Co robić w sytuacji, kiedy kilkoro rodziców będzie chciało skontaktować się z jednym nauczycielem? Nauczyciel podczas czatu sprawdza pocztę służbową. Jeśli kilkoro rodziców będzie zainteresowanych spotkaniem, wówczas nauczyciel mailowo podaje konkretnym rodzicom godziny planowanych spotkań.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje!

Lidia Łączyńska