LIST RADY RODZICÓW DO RODZICÓW UCZNIÓW I ALO

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Zadaniem Rady Rodziców jest m.in. wsparcie szkoły w organizacji zajęć dodatkowych, dzięki czemu nasze dzieci mają możliwość pogłębiania wiedzy,
rozwijania swoich pasji oraz lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego.

Chcemy również w tym roku szkolnym – niezależnie od trudnej sytuacji związanej z pandemią – zapewnić naszym dzieciom takie same możliwości
kształcenia i rozwoju. Z wpłat zebranych w listopadzie i grudniu planujemy zakupić m.in. kilka zestawów do lekcji zdalnych.

Ponieważ znaczna część kosztów tych zajęć pokrywana jest ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców, zwracamy się z ogromną prośbą
o wpłatę składki na Radę Rodziców.

Rozumiejąc obecną, trudną dla wielu z nas sytuacje i wychodząc Państwu naprzeciw przedłużyliśmy możliwość opłacenia składek ze zniżką.

Składka za rok szkolny 2020/21 – do 30 listopada wynosi 250 zł.

Składka w pełnej wysokości wynosi 300 zł za rok szkolny (30 zł za miesiąc).

Ponadto Rada Rodziców ogłasza konkurs:

Klasa, z której wpłynie najwięcej składek otrzyma przed końcem roku szkolnego dofinansowanie do wydarzenia klasowego, które będzie można zorganizować (np. wyjście do kina czy wycieczka klasowa).

Jeszcze raz prosimy o mobilizację w dokonywaniu wpłat i z góry serdecznie dziękujemy za zrozumienie i chęć współpracy.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców I Akademickiego LO w PKO BP
37 1440 1026 0000 0000 1378 1408 (z dopiskiem darowizna imię i nazwisko dziecka oraz klasa).

Działajmy dla dobra naszych dzieci!

Z poważaniem,

Zarząd Rady Rodziców I Akademickiego LO