Kolędowanie w hospicjum św.Wawrzyńca w Gdyni

18 grudnia 2017r. grupa uczniów naszej szkoły odwiedziła podopiecznych Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Młodzież przygotowała prezenty (na zamówienie, m.in. czajnik, mleko, opatrunki), poczęstunek oraz godzinny koncert kolęd. Wspólne śpiewanie dostarczyło wszystkim wielu wzruszeń, było chwilą wytchnienia i zapomnienia dla pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, wprawiło zebranych w po­god­ny i ra­do­sny nastrój ocze­ki­wa­nia na świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Była to też oka­zja dla na­szych uczniów na uwraż­li­wie­nie wo­bec osób prze­wle­kle bądź nie­ule­czal­nie cho­rych, znaj­du­ją­cych się pod opie­ką pa­lia­tyw­ną. W kolędowaniu wzięli udział uczniowie klas: Id, Ie, IIe i IIIa, pod opieką p. Beaty Cyckowskiej.