#KOMÓRKOMANIA

Projekt  # KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji potencjalnym dawcom szpiku kostnego. Zanim przystąpiono do rejestracji ochotników, w szkole odbyła się akcja informacyjna prowadzona przez uczniów klasy I BG na temat idei prowadzonej kampanii.

Dzień Dawcy Szpiku w szkole miał miejsce 29 października. W tym dniu przygotowaliśmy wraz z uczniami punkt rejestracji, gdzie chętni mogli dowiedzieć się nie tylko o samej akcji, ale też o metodach pobierania szpiku i komórek macierzystych oraz sprawdzić, czy mogą zostać potencjalnymi dawcami i na koniec – zarejestrować się jako dawcy. Była to już trzecia tego typu akcja w naszej szkole. Udało się nam zarejestrować 18 dawców. Natomiast w naszej szkole spośród nauczycieli I ALO zarejestrował się Pan Krzysztof Ebertowski. Należy podkreślić, iż zdecydowana większość nauczycieli naszej szkoły znajduje się już w banku dawców. A rejestracji dokonuje się tylko raz w życiu.

Natomiast 28 października Pani Dorota Interewicz wraz z dwójką wolontariuszy przeprowadziła rejestrację w Gdyńskim Centrum Sportu. Zarejestrowano tam 6 potencjalnych dawców, w tym Pan Dyrektor GCS Przemysław Dalecki.

Za zaangażowanie w akcję I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni co roku otrzymuje certyfikat „Szkoły z Życiem”.