Nasi uczniowie na „Spotkaniach akademickich”

W dniu 23 listopada uczniowie klasy II mieli możliwość w ramach „Spotkań akademickich” na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej uczestniczyć w wykładzie dotyczącym różnego rodzaju energii, jej produkcji i wykorzystania.