Prawybory w I ALO

Pani Aneta Bagińska – opiekun Samorządu Uczniowskiego – zorganizowała prawybory w naszej szkole. To było bardzo ważne wydarzenie, uczniowie mogli po raz pierwszy w życiu zabrać głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Przebieg prawyborów nadzorowali odpowiednio przeszkoleni uczniowie z SU. Bardzo dziękujemy Pani Anecie Bagińskiej za włączenie naszej szkoły do ważnych obywatelskich działań!