Realizacja szczepień ochronnych dla uczniów z Ukrainy

Drodzy rodzice uczniów przybywających z Ukrainy!

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – www.gov.pl

 

 

Dear parents of students from Ukraine!

We kindly invite you to read the announcement on the implementation of preventive vaccinations for children who crossed the border of the Republic of Poland with Ukraine, due to the armed conflict on the territory of that country – www.gov.pl