SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT

SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT

Zapraszamy do udziału w szczepieniach, które I ALO organizuje we współpracy
z Punktem Szczepień Przychodnia Lekarska „Witomino” przy ul. Konwaliowej 2.
Harmonogram szczepień:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny,
  • II tydzień września (6.09-12.09) – tydzień przygotowywania do szczepienia
    zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienia dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień

 Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka

Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia) złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem (Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19). Także podczas szczepienia dziecka do lat 15 obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica w punkcie szczepień nie jest wymagana. Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny). W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel. Podczas szczepień uczniów zarówno na terenie szkoły, jak i w punkcie szczepień mogą również zaszczepić się najbliższa rodzina ucznia (po ustaleniu z dyrektorem szkoły lub punktem szczepień). Osoby chętne do zaszczepienia podczas akcji szczepień organizowanej przez szkołę muszą posiadać ważne skierowanie oraz wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem dla dorosłych.

Deklaracja_na_szczepienia

Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepełnoletniej_przeciw_COVID-19

List_Ministra_Zdrowia_do_dyrektorów_szkół,_nauczycieli,_rodziców_w_sprawie_szczepień_nastolatków (1)

List_w_sprawie_szczepień_przeciwko_COVID-19_-_Fundacja_„Rodzice_Szkole” (1)