WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH W I ALO MATURA 2020

UWAGA MATURZYŚCI! Proszę Was o zapoznanie się z „Wytycznymi dla zdających w I ALO” oraz z drukiem „Oświadczenie zdającego matura 2020”. Czytając „Wytyczne dla zdających w I ALO” zwróćcie szczególną uwagę na:
  • obowiązek złożenia w pierwszym dniu egzaminu „oświadczenia zdającego matura 2020”;
  • korzystanie z własnego długopisu, linijki, cyrkla z miejscem na długopis, kalkulatora prostego itd.;
  • zaopatrzenie we własną butelkę wody i posiłek;
  • zaopatrzenie w maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe;
  • stawienie się w szkole o różnych godzinach oraz wchodzenie do szkoły różnymi wejściami.
Pozdrawiam i życzę powodzenia na egzaminie!
Lidia Łączyńska