Zajęcia z fizyki dla uczniów I ALO

W dniach 3.02.2020 i 10.02.2020 rozpoczęły się cykliczne zajęcia edukacyjne dla uczniów I ALO w ramach podpisanych umów z Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Wydziałem Mechanicznym. Uczniowie II klasy o profilu matematyczno – fizycznym zapoznali się z laboratorium Katedry Fizyki, zostali przeszkoleni z BHP i Ppoż., a następnie wykonali doświadczenie w ramach warsztatów edukacyjnych z fizyki. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, opracowali wyniki z wykorzystaniem programu komputerowego graficznej analizy danych i sporządzili sprawozdania.