Zajęcia z tłumaczenia dla klas III

Trzeciego października uczniowie klas IIB i IIIC uczestniczyli w zajęciach z tłumaczenia literatury angielskiej, prowadzonych przez tłumacza – Pana Tomasza Gałązkę. Najlepiej szło nam tłumaczenie fragmentów dzieł science fiction.