uDOSTĘPniacze 2.0

Informacje ogólne o konkursie dla szkół
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Konkursu promuje dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji.

Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu. Chcemy też uwrażliwić ich na potrzeby niektórych grup społecznych. W konkursie pokazujemy założenia Programu Dostępność Plus i roli Funduszy Europejskich w finansowaniu dostępnych rozwiązań.

uDOSTĘPniacze to nie tylko Konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:

  • Lekcje dla uczniów – każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne. Otrzyma również scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdą się m.in. animowane prezentacje.
  • Szkolenie – specjalne czterogodzinne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji, dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.
  • Nagrody – uDOSTĘPniacze to Konkurs z wieloma atrakcyjnymi nagrodami. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, atrakcję w postaci wspólnego czasu spędzonego przez uczniów, „pakiety uDOSTĘPniacza” dla szkół. Więcej informacji znajduje się w zakładce Nagrody.
  • Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej online, która odbędzie się w 20 maja 2022 r.

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu o tematyce związanej z dostępnością.

O czym może być film?

Uczniowie mogą pokazać jak dba się o dostępność w ich szkołach.
Mogą wskazać bariery w dostępności w swoim otoczeniu.
Pokazać na przykładach jak dostępność pomaga osobom ze specjalnymi potrzebami.
Przygotować materiał edukacyjny dla innych uczniów.
Zaproponować kierunek zmian w zakresie dostępności w swoim otoczeniu.

I wiele więcej! Wszystko zależy od pomysłowości uczniów.
Każda szkoła biorąca udział w Konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową.

Czas trwania konkursu: 10.01.2022 r. – 20.05.2022 r.

Przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Konkursie: 10.01.2022 r. – 10.02.2022 r.
Udział w szkoleniu e-learningowym przez zgłoszonych do prowadzenia lekcji nauczycieli: 18.02.2022 r. – 24.02.2022 r.
Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji o dostępności w szkołach zakwalifikowanych do udziału w Konkursie (stacjonarnie lub online): 28.02.2022 r. – 8.03.2022 r.

Przesyłanie prac konkursowych oraz potwierdzeń przeprowadzenia lekcji: 1.03.2022 r. – 16.03.2022 r.
Weryfikacja zgłoszeń i wybór Laureatów: do 23.03.2022 r.
Przekazanie nagród do szkół (wysyłki pocztowe lub kurierskie): do 20.05.2022.
Gala Finałowa: 20.05.2022 r.