Wykłady z matematyki

W dniu 2.02. odbył się wykład online z matematyki „Matematyka i szpiedzy, czyli kilka słów o kryptografii” dla klasy 1a. Wykład prowadziła pani dr Ewa Kozłowska – Walania z UG. Wykład obejmował informacje począwszy od klasycznych szyfrów z kluczem prywatnym, poprzez szyfry używane podczas wojen światowych, aż po nowoczesne systemy kryptograficzne i ideę kryptografii kwantowej, ludzkość zawsze potrzebowała zarówno umiejętności szyfrowania tajnych wiadomości, jak i umiejętności łamania szyfrów. Wykład poruszył obydwa aspekty, w ujęciu zarówno matematycznym jak i historycznym.
W marcu dla klasy 3ag odbędzie się wykład online prowadzony przez prof. Antoniego Augustynowicza z UG z „Geometrii analitycznej„. Uczniowie usłyszą o genialności wynalazku Fermata i Kartezjusza. Poznają najprostsze (i chyba najważniejsze) fakty z tej teorii wykorzystujące głównie pojęcie iloczynu skalarnego i warunku równoległości wektorów. Omówiona zostanie postać parametryczna i ogólna równania prostej oraz przykłady: znaleźć 4-ty wierzchołek równoległoboku (4 sposoby), szukanie dwusiecznej kąta, stycznej do okręgu.